Bestuur

Het bestuur bestaat uit de volgende personen

Voorzitter
H. de Jong - S.P. Hoekstraweg 38 - 9262 NK Sumar - Tel: 0511-402721

Secretaris
A. Paulusma - de Haan - Heerenweg 20 - 9262 SH Sumar - Tel: 0512-371341

Penningmeester
S.Boender - Middelpaed 7 - 9262 SW Sumar - Tel: 0511-521530

Beheer Aula
A. v.d. Leest-Paulusma - Tel: 0511-464270

Beheer Begraafplaats
College van Kerkrentmeesters

Contactpersonen:
S. Hoekstra (Grafdelver) Tel: 0511-463859
A.Paulusma-de Haan (Administratie begraafplaats) Tel: 0512-371341