Bij een overlijden neemt u eerst contact op met de huisarts. De huisarts komt om officieel het overlijden vast te stellen. Na vaststelling van het overlijden kunt u de nabestaanden op de hoogte brengen. Als dezen op de hoogte zijn gebracht kunt u één van onze uitvaartverzorgers bellen.

Onze uitvaartverzorgers zijn:


De heer J. Hoekstra, bereikbaar via tel: 0511-482444 of 0615407430

Mevrouw H. van der Brug, bereikbaar via tel: 0610542628