Bij een overlijden neemt u eerst contact op met de huisarts. De huisarts komt om officieel  het overlijden vast te stellen. Na vaststelling van het overlijden kunt u de nabestaanden op de hoogte brengen. Als dezen op de hoogte zijn gebracht kunt u één van onze uitvaartverzorgers bellen.

Onze uitvaartverzorgers zijn:


De heer J. Hoekstra              Telefoonnr.: 0511-482444  Mob.:  0615407430

Mevr. H.van der Brug            Telefoonnr. mob. 0610542628